Data emiterii  
Caută
Decizie
20.04.2021
Act în vigoare
3/9 - Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea cerințelor și recomandărilor Curții de Conturi a Republicii Moldova
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
20.04.2021
Act în vigoare
3/14-1 - Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat din șos. Muncești, 799 de către Societatea cu răspundere limitată „TEHELECTRO-SV”
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
20.04.2021
Act în vigoare
3/5 - Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale „Regia transport electric”
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
20.04.2021
Act în vigoare
3/14-2 - Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivelor private din str. Cărbunari
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
20.04.2021
Act în vigoare
3/11 - Cu privire la transmiterea Autocamionului specializat GAZ - 5314 în gestiune economică Primăriei comuna Geamăna
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
20.04.2021
Act în vigoare
3/4 - Cu privire la efectuarea lucrărilor de amenajare a pieței specializate din str. Cărbunari 9, din cadrul Î.M. „Piața Centrală”
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
20.04.2021
Act în vigoare
3/13-1 - Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de superficie a lotului de pământ din str. Ialoveni, 100/3 cu Societatea cu Răspundere Limitată „CREATIVE ARHITECTURE”
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
20.04.2021
Act în vigoare
3/7 - Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale Regia exploatare a drumurilor și podurilor „EXDRUPO”
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
20.04.2021
Act în vigoare
3/13-2 - Cu privire la reperfectarea relațiilor funciare și darea în locațiune a lotului de pământ din str. Kiev, 11, S.C. „GRIN-FARM” S.R.L.
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
20.04.2021
Act în vigoare
3/10 - Despre operarea de modificări în Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 5/2 din 13 mai 2010 „Cu privire la participarea municipiului Chișinău la fondarea Congresului Autorităților Locale din Moldova”
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
20.04.2021
Act în vigoare
3/8 - Cu privire la remedierea deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate în Raportul auditului conformității eliberării documentelor permisive în construcție, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 31 din 17.07.2020
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
20.04.2021
Act în vigoare
3/12 - Cu privire la operarea de modificări în Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 22/7 din 22.12.2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a structurii, organigramei și efectivului limită a Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului”
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
20.04.2021
Act în vigoare
3/6 - Cu privire la aprobarea Statutului, în redacție nouă, a Întreprinderii Municipale „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
15.04.2021
Act în vigoare
3/3 - Cu privire la rezultatele auditului conformității asupra alimentației copiilor în instituțiile de învățământ preșcolar și școlar incluse în Hotărârea Curții de Conturi nr. 79/2020
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
15.04.2021
Act în vigoare
3/1 - Despre modificarea Deciziei nr. 2/5 din 30.03.2021 „Cu privire la majorarea capitalului statutar al Î.M. „Parcul urban de autobuze” în scopul achiziționării autobuzelor cu parcurs”
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
06.04.2021
Act în vigoare
2/33 - Cu privire la stabilirea relațiilor de superficie contractuală asupra lotului de pământ din str. Hristo Botev
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
06.04.2021
Act în vigoare
2/32 - Cu privire la stabilirea relațiilor de superficie contractuală asupra lotului de pământ din Calea Moșilor, 27, cu Societatea cu răspundere limitată ,,ACHIRA GRUP”
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
02.04.2021
Act în vigoare
2/29-5 - Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. Alexandru Donici
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
02.04.2021
Act în vigoare
2/29-2 - Cu privire la transmiterea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. Nicolae Grădescu
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
02.04.2021
Act în vigoare
2/30-4 - Cu privire la transmiterea în proprietate privată comună a lotului de pământ din str. Roșiori
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
02.04.2021
Act în vigoare
2/29-1 - Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. Gheorghe Malarciuc
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
02.04.2021
Act în vigoare
2/30-1 - Cu privire la transmiterea în proprietate privată comună a lotului de pământ din str. Ecaterina Teodoroiu
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
02.04.2021
Act în vigoare
2/26 - Cu privire la securizarea și dezvoltarea zonei Centru - Nucleul Istoric al orașului Chișinău
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
02.04.2021
Act în vigoare
2/31 - Cu privire la autentificarea drepturilor asupra loturilor din Întovărășirea pomicolă „SIDEV” COOP
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
02.04.2021
Act în vigoare
2/27 - Cu privire la aprobarea Planului urbanistic zonal pentru terenurile cuprinse în perimetrul străzilor Burebista - Sarmizegetusa - Grădina Botanică
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
02.04.2021
Act în vigoare
2/29-3 - Cu privire la transmiterea în proprietate privată a unui lot de pământ din str.Timiș
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
02.04.2021
Act în vigoare
2/28 - Cu privire la stabilirea unor norme obligatorii la elaborarea și prezentarea spre aprobare Consiliului Municipal Chișinău a planurilor urbanistice zonale și de detaliu
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
02.04.2021
Act în vigoare
2/30-3 - Cu privire la transmiterea în proprietate privată comună a unui lot de pământ din str. Roșiori
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
02.04.2021
Act în vigoare
2/29-4 - Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. 27 Martie 1918
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare