Decizie
25.09.2020
Act în vigoare
4/7 - Cu privire la delimitarea în mod selectiv a terenurilor proprietate publică a UAT de nivelul I și declararea drepturlui prorietate a UAT de nivelul I
Primaria Telenesti, R-UL TELENESTI
Act în vigoare
Decizie
25.09.2020
Act în vigoare
4/1 - "Cu privire la împuternicirea dnei Olga CHILARI îndeplinirea atribuțiilor secretarului Consiliului orășenesc”.
Primaria Telenesti, R-UL TELENESTI
Act în vigoare
Decizie
25.09.2020
Act în vigoare
4/2 - "Cu privire la desemnarea candidaturilor înaintate de Consiliul orășenesc pentru Birourile electorale ale secţiilor de votare pentru esfășurarea alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 01 noiembrie 2020”
Primaria Telenesti, R-UL TELENESTI
Act în vigoare
Decizie
25.09.2020
Act în vigoare
4/4 - "Cu privire la aprobarea cheltuielilor de bază aferente serviciului public de alimentare cu apă potabilă, de canalizare și epurare a apelor uzate pentru Î.M. D.P.„Apă-Canal ” Telenești pentru anul 2020 .
Primaria Telenesti, R-UL TELENESTI
Act în vigoare
Decizie
25.09.2020
Act în vigoare
4/6 - „Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru amplasarea Platformei Industriale în strada Alexandru Donici, Dimitrie Cantemir or Telenești”
Primaria Telenesti, R-UL TELENESTI
Act în vigoare
Decizie
25.09.2020
Act în vigoare
4/3 - "Cu privire la majorarea bujetului la partea de venituri şi cheltueli al primăriei or.Teleneşti pe anul 2020 prin contribuţia Consiliului raional şi alocarea mijloacelor financiare"
Primaria Telenesti, R-UL TELENESTI
Act în vigoare
Decizie
17.08.2020
Act în vigoare
3/2 - Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al primăriei și modificarea bugetului pe anul 2020
Primaria Telenesti, R-UL TELENESTI
Act în vigoare
Decizie
17.08.2020
Act în vigoare
3/12 - Cu privire la Programul de activitate a Consiliului orășenesc Telenești pentru a doua jumătate a anului 2020
Primaria Telenesti, R-UL TELENESTI
Act în vigoare
Decizie
17.08.2020
Act în vigoare
3/7 - Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit în gestiunea Î.M.D.P. ,,Apă - Canal,, Telenești a garajelor de pe terenul cu nr. cadastral 8901225.091 din str. 31 August nr.11.
Primaria Telenesti, R-UL TELENESTI
Act în vigoare
Decizie
17.08.2020
Act în vigoare
3/3 - Cu privire la activitatea Serviciului de Colectare a Impozitelor și Taxelor Locale din Cadrul primăriei pentru anul 2019 și perioada 01.01.2020-30.06.2020.
Primaria Telenesti, R-UL TELENESTI
Act în vigoare