Decizie
09.10.2020
Act în vigoare
5/10 - "Cu privire la pregătirea instituției IET, pentru anul de studii 2020-2021,,
Primaria Lozova, R-UL STRASENI
Act în vigoare
Decizie
09.10.2020
Act în vigoare
5/13 - ,, Cu privire la transmiterea bunurilor în comodat, cabinetului individual al medicului de familie ,,
Primaria Lozova, R-UL STRASENI
Act în vigoare
Decizie
09.10.2020
Act în vigoare
5/6 - ,, Cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică a UAT Lozova și aprobarea planurilor geometrice și procesului-verbal ,,
Primaria Lozova, R-UL STRASENI
Act în vigoare
Decizie
09.10.2020
Act în vigoare
5/7 - ,, Cu privire la inițierea înregistrării primare masive ,,
Primaria Lozova, R-UL STRASENI
Act în vigoare
Decizie
09.10.2020
Act în vigoare
5/12 - "Cu privire la desemnarea unui reprezentant în comisia de concurs ”
Primaria Lozova, R-UL STRASENI
Act în vigoare
Decizie
09.10.2020
Act în vigoare
5/11 - "Cu privire la pregătirea instituției școlare, pentru anul de studii 2020-2021,,
Primaria Lozova, R-UL STRASENI
Act în vigoare
Decizie
09.10.2020
Act în vigoare
5/1 - ,, Cu privire la corelarea bugetului și redistribuirea mijloacelor financiare ,,
Primaria Lozova, R-UL STRASENI
Act în vigoare
Decizie
09.10.2020
Act în vigoare
5/5 - ,, Cu privire la abrogarea Deciziilor Notificate ,,
Primaria Lozova, R-UL STRASENI
Act în vigoare
Decizie
09.10.2020
Act în vigoare
5/9 - ,, Cu privire la denumirea Casei de Cultură ,,
Primaria Lozova, R-UL STRASENI
Act în vigoare
Decizie
09.10.2020
Act în vigoare
5/8 - ,, Cu privire la amenajarea depozitului pentru peleți ,,
Primaria Lozova, R-UL STRASENI
Act în vigoare