Dispoziție
22.01.2021
Act în vigoare
02/1-3-6 - Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului local.
Primaria Pelinia, R-UL DROCHIA
Act în vigoare
Dispoziție
18.01.2021
Act în vigoare
03/1-3 - Cu privire la stabilirea sporului pentru performanță
Primaria Pelinia, R-UL DROCHIA
Act în vigoare
Dispoziție
18.01.2021
Act în vigoare
03/1-4 - Cu privire la acordarea concediului pentru îgrijirea copilului
Primaria Pelinia, R-UL DROCHIA
Act în vigoare
Dispoziție
18.01.2021
Act în vigoare
02/1-3-5 - Cu privire la plasarea beneficiarilor în Centrul Comunitar Multifuncțional ''Încredere''
Primaria Pelinia, R-UL DROCHIA
Act în vigoare
Dispoziție
16.01.2021
Act în vigoare
02/1-3-4 - Cu privire la instituirea custodiei fără plată
Primaria Pelinia, R-UL DROCHIA
Act în vigoare
Dispoziție
15.01.2021
Act în vigoare
03/1-2 - Cu privire la acordarea concediului ordinar
Primaria Pelinia, R-UL DROCHIA
Act în vigoare
Dispoziție
15.01.2021
Act în vigoare
02/1-3-3 - Cu privire la convocarea ședinței exaordinare a Consiliului Local
Primaria Pelinia, R-UL DROCHIA
Act în vigoare