Dispoziție 03-1 55 din 30.06.2020

Cu privire la stabilirea sporului pentru performan'[ func'ionarilor publici din cadrul prim[riei Ciulucani pentru luna iunie

save
Act în vigoare
Limba: Română
Domeniu: Buget şi finanţe
contine_tp conține date cu caracter personal

ID intern unic: 514425

Data publicării în registru 30.06.2020

Distribuire
up