Data emiterii  
Caută
Decizie
26.05.2020
Act în vigoare
6/19-12 - Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale de Alimentație Publică „Dieta-Vitas”
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
26.05.2020
Act în vigoare
6/19-11 - Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii municipale „Piața Centrală”
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
26.05.2020
Act în vigoare
6/19-14 - Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale „COMBINATUL SERVICII FUNERARE”
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
26.05.2020
Act în vigoare
6/19-9 - Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale „Primtrans”
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
26.05.2020
Act în vigoare
6/21 - Cu privire la constituirea Comisiei pentru efectuarea controlului referitor la prestarea serviciilor de alimentație publică a copiilor din instituțiile publice de învățământ școlar și preșcolar din mun. Chișinău
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
26.05.2020
Act în vigoare
6/19-13 - Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii municipale pentru servicii locative Rîșcani
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
26.05.2020
Act în vigoare
6/20 - Cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru elaborarea strategiei de eficientizare a managementului financiar
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
26.05.2020
Act în vigoare
6/19-15 - Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale „Autosalubritate”
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
26.05.2020
Act în vigoare
6/19-16 - Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii municipale pentru servicii locative Centru
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
26.05.2020
Act în vigoare
6/19-10 - Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii municipale Institutul Municipal de Proiectări „Chișinăuproiect”
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
26.05.2020
Act în vigoare
6/19-8 - Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii municipale „Infocom”
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
21.05.2020
Act în vigoare
6/10 - Cu privire la delegarea dreptului de aprobare a volumului suplimentar de ore pentru personalul din instituțiile de învățământ general
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
21.05.2020
Act în vigoare
6/19-7 - Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii municipale Rețelele electrice de iluminat „Lumteh”
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
21.05.2020
Act în vigoare
6/18 - Cu privire la delegarea de împuterniciri Primarului General al mun. Chișinău
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
21.05.2020
Act în vigoare
6/15 - Cu privire la instituirea Unității de coordonare și implementare a proiectelor (UCIPE) finanțat prin contractul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare nr. 47889 din 06.12.2016”
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
21.05.2020
Act în vigoare
6/13 - Cu privire la instituirea Comisiilor de supraveghere a proiectului „Eficiență energetică și izolarea termică a clădirilor publice și a blocurilor locative din municipiul Chișinău” și de evaluarea ofertelor acestuia
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
21.05.2020
Act în vigoare
6/19-1 - Cu privire la aprobarea Statutului, în redacție nouă, a Întreprinderii Municipale Parcul „Dendrariu”
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
21.05.2020
Act în vigoare
6/19-4 - Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii municipale pentru servicii locative Botanica
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
21.05.2020
Act în vigoare
6/16 - Cu privire la desemnarea persoanei responsabile de semnare a contractelor și a tuturor actelor aferente acestora, în cadrul proiectului „Eficiența energetică și izolarea termică a clădirilor publice și a blocurilor locative din mun. Chișinău”
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
21.05.2020
Act în vigoare
6/17 - Cu privire la darea în folosință prin contract de comodat a unor încăperi Direcției generale locativ-comunale și amenajare
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
21.05.2020
Act în vigoare
6/11 - Cu privire la operare de modificări în decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 3/5 din 20 februaie 2020
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
21.05.2020
Act în vigoare
6/19-3 - Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii municipale pentru servicii locative Ciocana”
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
21.05.2020
Act în vigoare
6/19-5 - Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii municipale pentru servicii locative Buiucani
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
21.05.2020
Act în vigoare
6/19-6 - Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii municipale specializate „Liftservice”
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
21.05.2020
Act în vigoare
6/9 - Despre operare de modificări la decizia nr. 6/1 din 26.12.2019 „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicarea taxelor locale pentru anul 2020”
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
21.05.2020
Act în vigoare
6/12 - Despre completarea Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Chișinău, aprobat prin decizia nr. 2/1 din 14.06.2016
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
21.05.2020
Act în vigoare
6/19-2 - Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii municipale Regia exploatare a drumurilor și podurilor „EXDRUPO”
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
21.05.2020
Act în vigoare
6/14 - Cu privire la aprobarea documentului de planificare strategică și dezvoltare durabilă a municipiului Chișinău - Chișinău - Oraș Verde - Planificare Strategică a municipiului Chișinău
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
19.05.2020
Act în vigoare
6/8 - Cu privire la aprobarea în calitate de obiect pentru parteneriatul public-privat al proiectului privind impIementarea sistemului taxarea electronică în transportul public
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare