Data emiterii  
Caută
Decizie
15.01.2020
Act în vigoare
1/2 - Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare adițional la Protocolul de înfrățire încheiat între Primăria municipiului Chișinău și Primăria municipiului București
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
15.01.2020
Act în vigoare
1/1 - Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Chișinău
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
26.12.2019
Act în vigoare
6/4 - Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2020 în lectura a doua
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
26.12.2019
Act în vigoare
6/2 - Cu privire la audierea Raportului privind executarea bugetului municipal Chișinău pe semestrul I al anului 2019”
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
26.12.2019
Act în vigoare
6/1 - Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2020
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
26.12.2019
Act în vigoare
6/3 - Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2020 în prima lectură
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
19.12.2019
Act în vigoare
5/14 - Cu privire la depunerea candidaturii și participarea orașului Chișinău pentru obținerea titlului de Capitală Europeană a Tineretului
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
19.12.2019
Act în vigoare
5/18 - Cu privire la crearea Grupului de lucru pentru efectuarea unui control la Î.M. „Piața Centrală”
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
19.12.2019
Act în vigoare
5/7 - Cu privire la transmiterea unor echipamente speciale Direcției situații excepționale municipiul Chișinău din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
19.12.2019
Act în vigoare
5/8 - Cu privire la transmiterea la balanță a unui obiectiv Î.M. „Combinatul Servicii Funerare”
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
19.12.2019
Act în vigoare
5/11 - Cu privire la aprobarea Regulamentului, organigramei și a efectivului limită al statului de personal ale Direcției cultură a Consiliului municipal Chișinău”
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
19.12.2019
Act în vigoare
5/4 - Cu privire la aprobarea Acordului de cooperare și înfrățire între Pretura Ciocana, municipiul Chișinău și Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea din România
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
19.12.2019
Act în vigoare
5/17 - Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 2/9 din 26.07.2016 „Despre aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea licitațiilor funciare cu strigare în municipiul Chișinău”
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
19.12.2019
Act în vigoare
5/16 - Cu privire la utilizarea toponimicului „Chișinău” de către Federația Moldovenească de Fotbal
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
19.12.2019
Act în vigoare
5/1 - Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Chișinău
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
19.12.2019
Act în vigoare
5/15 - Cu privire la expunerea spre adjudecare la licitație funciară a unei suprafețe de teren din parcul „La Izvor” pentru amplasarea unui stadion de fotbal de plajă
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
19.12.2019
Act în vigoare
5/10-1 - Cu privire la utilizarea toponimicului „Chișinău” în denumirea mărcii de către S.R.L. „Arena Națională”
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
19.12.2019
Act în vigoare
5/9 - Cu privire la recepționarea și transmiterea rețelelor electrice exterioare cu punctul de transformare ale obiectivului „Rețele inginerești exterioare la Complexul locativ pentru angajații din sfera bugetară, familii tinere și a unui complex de garaje din str. Ghioceilor, mun. Chișinău”
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
19.12.2019
Act în vigoare
5/10-2 - Cu privire la utilizarea toponimicului „Chișinău” de către S.R.L. „Simpals”
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
19.12.2019
Act în vigoare
5/2 - Cu privire la aprobarea însemnelor heraldice ale municipiului Chișinău și a Regulamentului de utilizare a acestora
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
19.12.2019
Act în vigoare
5/13 - Cu privire la amenajarea unei zone de odihnă și agrement pe bd. Mircea cel Bătrân, 26/4
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
19.12.2019
Act în vigoare
5/3 - Cu privire la aprobarea primei etape investiționale stabilite prin contractul de parteneriat public-privat din 02.05.2017 și redeschiderea grădiniței nr. 166 din str. Nicolai Costin, 63/3
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
19.12.2019
Act în vigoare
5/6 - Cu privire la operarea unor modificări în decizia nr. 9/55 din 18.12.2013 „Cu privire la delegarea unor împuterniciri primarului general al municipiului Chișinău”
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
19.12.2019
Act în vigoare
5/5 - Cu privire la organizarea și desfășurarea trecerii în evidența militară a tinerilor născuți în anul 2004
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
19.12.2019
Act în vigoare
5/12 - Cu privire la inițierea transmitereii din proprietatea publică a statului în proprietate publică a municipiului Chișinău, domeniul public, a unui teren din str. N. Testemițeanu, 31, proiectarea și construcția străzii Tudor Strișcă, până la str. N.Testemițeanu
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
13.12.2019
Act în vigoare
4/7 - Cu privire la încorporarea recruților din municipiul Chișinău în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus sau serviciul civil (de alternativă) pentru perioada octombrie 2019-ianuarie 2020
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
13.12.2019
Act în vigoare
4/8 - Cu privire la aprobarea Comisiei consultative pentru domeniul locuințelor a Consiliului municipal Chișinău
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
13.12.2019
Act în vigoare
4/1 - Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul municipal Chișinău
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare
Decizie
13.12.2019
Act în vigoare
4/4 - Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei-tip, efectivului-limită al statelor de personal si structurii preturilor de sector
Consiliul municipal Chisinau
Act în vigoare