Data emiterii  
Caută
Decizie
30.12.2019
Act în vigoare
12/2 - Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar în teritoriul satului Pelinia pentru anul 2020.
Primaria Pelinia, R-UL DROCHIA
Act în vigoare
Decizie
30.12.2019
Act în vigoare
12/4 - Aprobarea proiectului bugetului local pe anul 2020 în prima lectură
Primaria Pelinia, R-UL DROCHIA
Act în vigoare
Decizie
30.12.2019
Act în vigoare
12/10 - Examinarea Avizului de deconectare a Gospodăriei comunale de la energia electric
Primaria Pelinia, R-UL DROCHIA
Act în vigoare
Decizie
30.12.2019
Act în vigoare
12/11 - Cu privire la examinarea cererii secretarului consiliului, dna Maria Talpă privind demisia
Primaria Pelinia, R-UL DROCHIA
Act în vigoare
Decizie
30.12.2019
Act în vigoare
12/5 - Cu privire la plata îndemnizaţiilor consilierilor pentru participare la şedinţele Consiliului local
Primaria Pelinia, R-UL DROCHIA
Act în vigoare
Decizie
30.12.2019
Act în vigoare
12/8 - Actualizarea regulamentului privind numărul limită a autoturismelor de serviciu şi parcursul limită în Primăria s. Pelinia pentru anul 2020
Primaria Pelinia, R-UL DROCHIA
Act în vigoare
Decizie
30.12.2019
Act în vigoare
12/3 - Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale în teritoriul Primăriei s. Pelinia pentru anul 2020.
Primaria Pelinia, R-UL DROCHIA
Act în vigoare
Decizie
30.12.2019
Act în vigoare
12/6 - Aprobarea planului de activitate al administraţiei publice locale pe tr. I al anului 2020
Primaria Pelinia, R-UL DROCHIA
Act în vigoare
Decizie
30.12.2019
Act în vigoare
12/12 - Aprobarea proiectului bugetului local pe anul 2020 în lectura a doua
Primaria Pelinia, R-UL DROCHIA
Act în vigoare
Decizie
30.12.2019
Act în vigoare
12/7 - Aprobarea listei copiilor scutiți de plata pentru Întreţinerea în instituţiile preşcolare
Primaria Pelinia, R-UL DROCHIA
Act în vigoare
Decizie
30.12.2019
Act în vigoare
12/9 - Cu privire la continuarea serviciului de îngrijire medico-socială la domiciliu, prestat de AO ”CASMED” și cofinanțarea proiectului pentru anul 2020.
Primaria Pelinia, R-UL DROCHIA
Act în vigoare
Decizie
30.12.2019
Act în vigoare
12/1 - Darea de seamă privind executarea bugetului pe 9 luni a anului 2019
Primaria Pelinia, R-UL DROCHIA
Act în vigoare
Decizie
26.12.2019
Act în vigoare
11-3 - Cu privire la sesizarea Cancelariei de Stat despre încălcările privind convocarea şedinţei consiliului
Primaria Pelinia, R-UL DROCHIA
Act în vigoare
Decizie
26.12.2019
Act în vigoare
11-2 - Cu privire la acordarea ajutorului material
Primaria Pelinia, R-UL DROCHIA
Act în vigoare
Decizie
26.12.2019
Act în vigoare
11-4 - Cu privire la modificarea organigramei şi a statelor de personal în primăria comunei Pelinia
Primaria Pelinia, R-UL DROCHIA
Act în vigoare
Decizie
26.12.2019
Act în vigoare
11-1 - Cu privire la unele modificări a componenței comisiilor de specialitate aprobate prin decizia consiliului 6 din 18 .11.2019
Primaria Pelinia, R-UL DROCHIA
Act în vigoare
Dispoziție
12.12.2019
Act în vigoare
02/1-3-88 - Cu privire la instituirea comisiei de verificare a solicitantului/beneficiarului de ajutor social
Primaria Pelinia, R-UL DROCHIA
Act în vigoare
Decizie
10.12.2019
Act în vigoare
9/3 - Cu privire la modul de repartizare a soldului fondului rutier pentru 2019
Primaria Pelinia, R-UL DROCHIA
Act în vigoare
Decizie
10.12.2019
Act în vigoare
9/2 - Cu privire la implementarea proiectului ”Abilitarea cetăţenilor în Republica Moldova”
Primaria Pelinia, R-UL DROCHIA
Act în vigoare
Decizie
10.12.2019
Act în vigoare
9/1 - Cu privire la abrogarea deciziei 7/4 din 18.11.2019 „Cu privire la aprobarea componenţei nominale în consiliul de administraţie al ÎM „Gospodăria comunală s. Pelinia””.
Primaria Pelinia, R-UL DROCHIA
Act în vigoare