Data emiterii  
Caută
Dispoziție
29.07.2019
Act în vigoare
90-p - Cu privire la acordarea concediului anual de odihnă dnei xxxxxxxxxxxx.
Primaria comunei Colonita, MUN. CHISINAU
Act în vigoare
Dispoziție
25.07.2019
Act în vigoare
89-p - Cu privire la demisia drei Zaporojan Iulia din funcția de bibliotecar.
Primaria comunei Colonita, MUN. CHISINAU
Act în vigoare
Dispoziție
23.07.2019
Act în vigoare
34-d - Cu privire la redistribuirea alocațiilor prevăzute în bugetul s.Colonița pentru 2019.
Primaria comunei Colonita, MUN. CHISINAU
Act în vigoare
Dispoziție
18.07.2019
Act în vigoare
87-p - Cu privire la acordarea concediului anual de odihnă parțial xxxxxxxxxxxxxxx.
Primaria comunei Colonita, MUN. CHISINAU
Act în vigoare
Dispoziție
18.07.2019
Act în vigoare
88-p - Cu privire la acordarea concediului anual de odihnă parțial xxxxxxxxxxxxx.
Primaria comunei Colonita, MUN. CHISINAU
Act în vigoare
Decizie
15.07.2019
Act în vigoare
4/17 - Cu privire la concretizarea modului de folosință a terenurilor aferente obiectelor atribuite în ca- litate de cotă valorică.
Primaria comunei Colonita, MUN. CHISINAU
Act în vigoare
Dispoziție
15.07.2019
Act în vigoare
86-p - Cu privire la acordarea de prime.
Primaria comunei Colonita, MUN. CHISINAU
Act în vigoare
Dispoziție
12.07.2019
Act în vigoare
85-p - Cu privire la angajarea xxxxxx xxxxxx în funcție de conducător de cerc la Centrul de Creație și Agrement.
Primaria comunei Colonita, MUN. CHISINAU
Act în vigoare
Dispoziție
08.07.2019
Act în vigoare
32-d - Cu privire la reducerea vîrstei matromoniale.
Primaria comunei Colonita, MUN. CHISINAU
Act în vigoare
Dispoziție
08.07.2019
Act în vigoare
33-d - Cu privire la instituirea comisiei de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică a APL Colonița.
Primaria comunei Colonita, MUN. CHISINAU
Act în vigoare
Dispoziție
05.07.2019
Act în vigoare
31-d - Cu privire la redistribuirea alocațiilor prevăzute în bugetul s.Colonița pentru 2019.
Primaria comunei Colonita, MUN. CHISINAU
Act în vigoare
Decizie
01.07.2019
Act în vigoare
4/6 - Cu privire la cererea xxxxxxxxxxxxxxxxxxx și xxxxxxxxxxxx privind modificarea ca- tegoriei de destinație a terenului cu nu- mărul cadastralxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Primaria comunei Colonita, MUN. CHISINAU
Act în vigoare
Decizie
01.07.2019
Act în vigoare
4/13 - Cu privire la Notificarea Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat privind abrogarea deciziei consiliului local nr.3/18 din 01.04.2019.
Primaria comunei Colonita, MUN. CHISINAU
Act în vigoare
Decizie
01.07.2019
Act în vigoare
4/9 - Cu privire la cererea xxxxxxxxxxxxx privind amplasarea unui depozit agricol pe terenul agricol cu numărul cadas- tral xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Primaria comunei Colonita, MUN. CHISINAU
Act în vigoare
Decizie
01.07.2019
Act în vigoare
4/12 - Cu privire la examinarea Notificării Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat privind abrogarea deciziei consiliului local nr.3/15 din 01.04.2019.
Primaria comunei Colonita, MUN. CHISINAU
Act în vigoare
Decizie
01.07.2019
Act în vigoare
4/15 - Cu privire la cererea xxxxxxxxxxxxxxxxxx privind prelungirea termenului de arendă a terenului cu numărul cadastral xxxxxxxxxxxxxxx și micșorarea plății de arendă.
Primaria comunei Colonita, MUN. CHISINAU
Act în vigoare
Decizie
01.07.2019
Act în vigoare
4/5 - Cu privire la atribuirea unor servicii de interes economic general S.A. „Apă-Canal Chişinău
Primaria comunei Colonita, MUN. CHISINAU
Act în vigoare
Decizie
01.07.2019
Act în vigoare
4/10 - Cu privire la scutirea de plată pentru întreţinerea copilului la grădiniţă.
Primaria comunei Colonita, MUN. CHISINAU
Act în vigoare
Decizie
01.07.2019
Act în vigoare
4/8 - Cu privire la cererea xxxxxxxxxx privind micșorarea plății de arendă a terenului cu numărtul cadastral xxxxxxxxxxxxxxxxx
Primaria comunei Colonita, MUN. CHISINAU
Act în vigoare
Decizie
01.07.2019
Act în vigoare
4/14 - Cu privire la cererea xxxxxxxxxxxxxxxx Privind anularea deciziei nr.3/13 din 01.04.2019 privind expunerea la licitație a terenului cu numărul cadastral xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Primaria comunei Colonita, MUN. CHISINAU
Act în vigoare