Data emiterii  
Caută
Decizie
08.12.2018
Act în vigoare
8/9 - Cu privire la cererea cet. privind amplasarea unei stații pentru deser- virea tehnicii agricole pe terenul cu numărul cadastral.
Primaria comunei Colonita, MUN. CHISINAU
Act în vigoare
Dispoziție
08.12.2018
Act în vigoare
69-d - Cu privire la convocarea Consiliului sătesc Colonița în ședință extraordinară.
Primaria comunei Colonita, MUN. CHISINAU
Act în vigoare
Decizie
08.12.2018
Act în vigoare
8/8 - Cu privire la cererea privind amplasarea unei construcții agroindustriale pentru procesarea cărnii pe terenul cu numărul cadastral
Primaria comunei Colonita, MUN. CHISINAU
Act în vigoare
Decizie
08.12.2018
Act în vigoare
8/10 - Cu privire la schimbarea modului de folosință a terenurilor din sectorul
Primaria comunei Colonita, MUN. CHISINAU
Act în vigoare
Decizie
08.12.2018
Act în vigoare
8/11 - privire la cererea lui privind extinderea construcției agroin- dustriale amplasată pe terenul cu numă- rul cadastral
Primaria comunei Colonita, MUN. CHISINAU
Act în vigoare
Decizie
08.12.2018
Act în vigoare
8/13 - Cu privire la transmiterea în comodat a încăperilor pentru sectorul de poliție din localitate.
Primaria comunei Colonita, MUN. CHISINAU
Act în vigoare
Decizie
08.12.2018
Act în vigoare
8/12 - Cu privire la identificarea sectorului de drum pentru Programul Guvernamental ”Drumuri Bune 2 pentru Moldova”.
Primaria comunei Colonita, MUN. CHISINAU
Act în vigoare
Decizie
08.12.2018
Act în vigoare
8/14 - Cu privire la transmiterea în comodat a încăperilor din incinta Centrului de Sanatate.
Primaria comunei Colonita, MUN. CHISINAU
Act în vigoare
Decizie
08.12.2018
Act în vigoare
8/7 - Cu privire la Notificarea Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat privind re- examinarea și abrogarea deciziei nr.6/13 din 01.10.2018 ”Cu privire la anularea titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren numărul cadastral din 30.12.2003.
Primaria comunei Colonita, MUN. CHISINAU
Act în vigoare
Decizie
08.12.2018
Act în vigoare
8/5 - Cu privire la desemnarea unui consilier în componența comisiei de concurs pentru funcția de director al grădiniței nr.144 „Academia Picilor”.
Primaria comunei Colonita, MUN. CHISINAU
Act în vigoare
Decizie
08.12.2018
Act în vigoare
8/4 - Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor s.Colonița.
Primaria comunei Colonita, MUN. CHISINAU
Act în vigoare
Decizie
08.12.2018
Act în vigoare
8/3 - Cu privire la decontarea datoriilor creditoare cu termen expirat.
Primaria comunei Colonita, MUN. CHISINAU
Act în vigoare
Decizie
08.12.2018
Act în vigoare
8/2 - Cu privire la corelarea bugetului local al s.Colonița pentru anul 2018 cu bugetul municipiului Chișinău pentru anul 2018.
Primaria comunei Colonita, MUN. CHISINAU
Act în vigoare
Decizie
08.12.2018
Act în vigoare
8/1 - Cu privire la aprobarea bugetului satului Colonița pe anul 2019 în prima lectură.
Primaria comunei Colonita, MUN. CHISINAU
Act în vigoare
Dispoziție
08.12.2018
Act în vigoare
71-d - Cu privire la redistribuirea alocațiilor prevăzute în bugetul satului Colonița pentru 2018.
Primaria comunei Colonita, MUN. CHISINAU
Act în vigoare
Dispoziție
08.12.2018
Act în vigoare
70-d - Cu privire la efectuarea inventarierii terenurilor și drumurilor din localitate.
Primaria comunei Colonita, MUN. CHISINAU
Act în vigoare
Decizie
08.12.2018
Act în vigoare
8/6 - Cu privire la aprobarea Punctului de conducere pentru îndeplinirea sarcinii de completare la declararea mobilizării.
Primaria comunei Colonita, MUN. CHISINAU
Act în vigoare
Dispoziție
07.12.2018
Act în vigoare
87-p - Cu privire la desemnarea persoanei responsabile de coordonarea procesului de autoevaluare a sistemului de management și control.
Primaria comunei Colonita, MUN. CHISINAU
Act în vigoare
Dispoziție
07.12.2018
Act în vigoare
86-p - Cu privire la plățile de stimulare a funcționarilor publici.
Primaria comunei Colonita, MUN. CHISINAU
Act în vigoare
Dispoziție
05.12.2018
Act în vigoare
68-d - Cu privire la efectuarea inventarierii valorilor în mărfuri şi materiale şi a mijloacelor fixe în instituţiile publice.
Primaria comunei Colonita, MUN. CHISINAU
Act în vigoare