Data emiterii  
Caută
Dispoziție
14.03.2019
Act în vigoare
03/1-88 - Cu privire la delegarea atribuțiilor primarului dlui BOGDAN Victor Viceprimar al orașului, pe perioada concediului primarului orașului.
Primaria Telenesti, R-UL TELENESTI
Act în vigoare
Dispoziție
14.03.2019
Act în vigoare
03/1-86 - Cu privire la acordarea a 14 zile din concediul de odihnă anual dnei CORMAN Tamara
Primaria Telenesti, R-UL TELENESTI
Act în vigoare
Dispoziție
14.03.2019
Act în vigoare
03/1-89 - Cu privire la acordarea dlui LELIC Vadim primarul orașului,12 zile din concediul de odihnă anual pe anul 2019
Primaria Telenesti, R-UL TELENESTI
Act în vigoare
Dispoziție
14.03.2019
Act în vigoare
03/1-87 - Cu privire la acordarea concediului neplatit dnei DRAGUȘ Marina
Primaria Telenesti, R-UL TELENESTI
Act în vigoare
Decizie
14.03.2019
Act în vigoare
2/1 - Cu privire la activitatea secției de poliție a sectorului nr.1 a IP Telenești și satele Mihalașa și Mihalașa Nouă!
Primaria Telenesti, R-UL TELENESTI
Act în vigoare
Decizie
14.03.2019
Act în vigoare
2/2 - Cu privire la executarea bugetului primăriei orașului Telenești pe 12 luni a anului 2018
Primaria Telenesti, R-UL TELENESTI
Act în vigoare
Decizie
14.03.2019
Act în vigoare
2/3 - Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul disponibil al prim[riei de la sf]r;itul anului 2018 și rectificarea bugetului pe anul 2019
Primaria Telenesti, R-UL TELENESTI
Act în vigoare
Decizie
14.03.2019
Act în vigoare
2/4 - ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială. ,,
Primaria Telenesti, R-UL TELENESTI
Act în vigoare
Decizie
14.03.2019
Act în vigoare
2/5 - ,,Cu privire la desfășurarea acțiunii de înverzire și salubrizare a teritoriului primăriei orașului,,
Primaria Telenesti, R-UL TELENESTI
Act în vigoare
Decizie
14.03.2019
Act în vigoare
2/6 - Cu privire la declararea dreptului de proprietate asupra terenurilor proprietate publică.
Primaria Telenesti, R-UL TELENESTI
Act în vigoare