Data emiterii  
Caută
Decizie
07.12.2018
Act în vigoare
10/07 - Cu privire la modificarea planului cadastral
Primaria Straseni, R-UL STRASENI
Act în vigoare
Decizie
07.12.2018
Act în vigoare
10/06 - Cu privire la schimb de terenuri
Primaria Straseni, R-UL STRASENI
Act în vigoare
Decizie
07.12.2018
Act în vigoare
10/05 - Cu privire la stabilirea platii pentru emiterea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire/desfiintare
Primaria Straseni, R-UL STRASENI
Act în vigoare
Decizie
07.12.2018
Act în vigoare
10/04 - Cu privire la stabilirea cotelor impozitului funciar si impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2019
Primaria Straseni, R-UL STRASENI
Act în vigoare
Decizie
07.12.2018
Act în vigoare
10/02 - Cu privire la aprobarea Imnului municipiului
Primaria Straseni, R-UL STRASENI
Act în vigoare
Decizie
07.12.2018
Act în vigoare
10/01 - Cu privire la aprobarea bugetului mun. Straseni pe anul 2019, in prima lectura
Primaria Straseni, R-UL STRASENI
Act în vigoare
Decizie
07.12.2018
Act în vigoare
10/13 - Cu privire la modificarea planului cadastral, aprobarea planului geometric si declararea dreptului de proprietate a UAT mun. Straseni asupra surplusului de suprafata din domeniul privat
Primaria Straseni, R-UL STRASENI
Act în vigoare
Decizie
07.12.2018
Act în vigoare
10/22 - Cu privire la taierea, defrisarea arborilor si arbustilor
Primaria Straseni, R-UL STRASENI
Act în vigoare
Decizie
07.12.2018
Act în vigoare
10/21 - Cu privire la formarea comisiei de lucru
Primaria Straseni, R-UL STRASENI
Act în vigoare
Decizie
07.12.2018
Act în vigoare
10/20 - Cu privire la modificarea si completarea deciziei Consiliului municipal nr. 1/08 din 18 martie 2016
Primaria Straseni, R-UL STRASENI
Act în vigoare