Decizie
25.09.2019
Act în vigoare
4/2 - CU PRIVIRE LA CORELAREA BUGETULUI ORAȘULUI TELENEȘTI PENTRU ANUL 2019
Primaria Telenesti, R-UL TELENESTI
Act în vigoare
Decizie
25.09.2019
Act în vigoare
4/1 - Cu privire la împuternicirea dnei Olga CHILARI atribuțiilor secretarului Consiliului orășenesc
Primaria Telenesti, R-UL TELENESTI
Act în vigoare
Decizie
25.09.2019
Act în vigoare
4/3 - Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă și disponibil al primăriei de la sfîrșitul anului 2018 și rectificarea bugetului pe anul 2019
Primaria Telenesti, R-UL TELENESTI
Act în vigoare
Decizie
25.09.2019
Act în vigoare
4/4 - Cu privire la scutirea de plată lunară pentru întreținerea copiilor în instituțiiile preșcolare
Primaria Telenesti, R-UL TELENESTI
Act în vigoare
Decizie
12.07.2019
Act în vigoare
3/6 - ,,Cu privire la permiterea arendării autovehicolului personal pentru deplasări de serviciu.,,
Primaria Telenesti, R-UL TELENESTI
Act în vigoare
Decizie
12.07.2019
Act în vigoare
3/7 - Cu privire la modificarea deciziei Consiliului orășenesc nr.7/2 din 08.12.2018,, cu privire la stabilirea taxelor locale pentru anul 2019,,.
Primaria Telenesti, R-UL TELENESTI
Act în vigoare
Decizie
12.07.2019
Act în vigoare
3/3 - Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al primăriei și rectificarea bugetului orașului pe anul 2019
Primaria Telenesti, R-UL TELENESTI
Act în vigoare
Decizie
12.07.2019
Act în vigoare
3/10 - ,,Cu privire la modificarea deciziei nr.2/6 din 14.03.2019 ,, Cu privire la declararea drepturlui de proprietate asupra terenurilor proprietate publică domeniului privat.,,
Primaria Telenesti, R-UL TELENESTI
Act în vigoare
Decizie
12.07.2019
Act în vigoare
3/5-2 - Cu privire la casarea mijloaelor fixe ale Centrului de Cultură Telenești
Primaria Telenesti, R-UL TELENESTI
Act în vigoare
Decizie
12.07.2019
Act în vigoare
3/9 - Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe de la Î.M.D.P.,,Apă-Canal Telenești,, la Î.M.,, Serviciul de salubrizareTelenești,,
Primaria Telenesti, R-UL TELENESTI
Act în vigoare