Decizie
14.03.2019
Act în vigoare
2/2 - Cu privire la executarea bugetului primăriei orașului Telenești pe 12 luni a anului 2018
Primaria Telenesti, R-UL TELENESTI
Act în vigoare
Decizie
14.03.2019
Act în vigoare
2/3 - Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul disponibil al prim[riei de la sf]r;itul anului 2018 și rectificarea bugetului pe anul 2019
Primaria Telenesti, R-UL TELENESTI
Act în vigoare
Decizie
14.03.2019
Act în vigoare
2/1 - Cu privire la activitatea secției de poliție a sectorului nr.1 a IP Telenești și satele Mihalașa și Mihalașa Nouă!
Primaria Telenesti, R-UL TELENESTI
Act în vigoare
Decizie
14.03.2019
Act în vigoare
2/5 - ,,Cu privire la desfășurarea acțiunii de înverzire și salubrizare a teritoriului primăriei orașului,,
Primaria Telenesti, R-UL TELENESTI
Act în vigoare
Decizie
14.03.2019
Act în vigoare
2/6 - Cu privire la declararea dreptului de proprietate asupra terenurilor proprietate publică.
Primaria Telenesti, R-UL TELENESTI
Act în vigoare
Decizie
14.03.2019
Act în vigoare
2/7 - ,,Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Local în componența comisiei de concurs pentru ocuparea funcției al IP gimnaziul MIhai Eminescu,,
Primaria Telenesti, R-UL TELENESTI
Act în vigoare
Decizie
14.03.2019
Act în vigoare
2/4 - ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială. ,,
Primaria Telenesti, R-UL TELENESTI
Act în vigoare
Decizie
28.01.2019
Act în vigoare
1/3 - Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Orășenesc nr.6/5 din 20 noiembrie 2018 ,,Cu privire la inițierea procedurii de delimitare a terenurilor proprietate publică,,
Primaria Telenesti, R-UL TELENESTI
Act în vigoare
Decizie
28.01.2019
Act în vigoare
1/5 - Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al primăriei și rectificarea bugetului orașului pe anul 2019.
Primaria Telenesti, R-UL TELENESTI
Act în vigoare
Decizie
28.01.2019
Act în vigoare
1/4 - Cu privire la modificarea deciziei Consiliului orășenesc nr.7/6 din 08 decembrie 2018,, Cu privire la inițierea procedurii de delimiktare a terenurilor proprietate publică din intravilanul orașului din str. Donici.,,
Primaria Telenesti, R-UL TELENESTI
Act în vigoare