Decizie
28.12.2018
Act în vigoare
9/3 - Cu privire la transmiterea de la primăria orTelenești în gestiunea Î.M.D.P.,,Apă-Canal Telenești,, a stației de epurare a apelor uzate, a trei stații de pompare, a rețelelor de canalizare și a altor bunuri materiale.
Primaria Telenesti, R-UL TELENESTI
Act în vigoare
Decizie
28.12.2018
Act în vigoare
9/1 - Cu Privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță personalului din cadrul primăriei or.Telenești.
Primaria Telenesti, R-UL TELENESTI
Act în vigoare
Decizie
28.12.2018
Act în vigoare
9/2 - Cu privire la desemnarea candidaturilor înaintate de Consiliul orășenesc pentru Birourile electorale ale secțiilor de votare pentru desfășurarea alegerilor Parlamentare din 24.02.2019
Primaria Telenesti, R-UL TELENESTI
Act în vigoare
Decizie
08.12.2018
Act în vigoare
7/4-2 - Cu privire la rectificarea bugetului orașului pe anul 2018
Primaria Telenesti, R-UL TELENESTI
Act în vigoare
Decizie
08.12.2018
Act în vigoare
7/1 - Cu privire la organigrama și statele de personal
Primaria Telenesti, R-UL TELENESTI
Act în vigoare
Decizie
08.12.2018
Act în vigoare
7/4-1 - Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al primaariei și rectificarea bugetului orasului pe anul 2018
Primaria Telenesti, R-UL TELENESTI
Act în vigoare
Decizie
08.12.2018
Act în vigoare
8/1 - Cu privire la aprobarea bugetului orașului Telenești pentru anul 2019 în lectura a doua
Primaria Telenesti, R-UL TELENESTI
Act în vigoare
Decizie
08.12.2018
Act în vigoare
7/3 - Cu privire la aprobarea bugetului orașului Telenești pentru anul 2019 în prima lectură
Primaria Telenesti, R-UL TELENESTI
Act în vigoare
Decizie
08.12.2018
Act în vigoare
7/7 - Identificarea sectoarelor de drum pentru reparație
Primaria Telenesti, R-UL TELENESTI
Act în vigoare
Decizie
08.12.2018
Act în vigoare
7/5 - Cu privire la aprobarea taxelor de piață a ÎM ,,Serviciul de Salubrizare Telenești ,,
Primaria Telenesti, R-UL TELENESTI
Act în vigoare