Decizie
04.09.2019
Act în vigoare
5/5 - Cu privire la aprobarea actelor de inventariere, materialelor de delimitare în mod selectiv a terenurilor proprietate publică a municipiului Ungheni și a planurilor geometrice
Primaria mun.Ungheni, R-UL UNGHENI
Act în vigoare
Decizie
04.09.2019
Act în vigoare
5/9 - Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
Primaria mun.Ungheni, R-UL UNGHENI
Act în vigoare
Decizie
04.09.2019
Act în vigoare
5/3 - Cu privire la schimbarea destinaţiei construcţiei
Primaria mun.Ungheni, R-UL UNGHENI
Act în vigoare
Decizie
04.09.2019
Act în vigoare
5/4 - Cu privire la permiterea defrișării arborilor din spațiile verzi proprietate publică
Primaria mun.Ungheni, R-UL UNGHENI
Act în vigoare
Decizie
04.09.2019
Act în vigoare
5/6 - Cu privire la vînzarea terenurilor supranormă proprietate publică a municipiului Ungheni de pe lîngă casele individuale de locuit
Primaria mun.Ungheni, R-UL UNGHENI
Act în vigoare
Decizie
04.09.2019
Act în vigoare
5/7 - Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Municipal Ungheni nr. 4/28 din 09.08.2019
Primaria mun.Ungheni, R-UL UNGHENI
Act în vigoare
Decizie
04.09.2019
Act în vigoare
5/1 - Cu privire la finanțarea Proiectului „Reabilitarea Parcului Central din orașul Ungheni, etapa IV”
Primaria mun.Ungheni, R-UL UNGHENI
Act în vigoare
Decizie
04.09.2019
Act în vigoare
5/2 - Cu privire la politica de pregătire și adoptare a Planului Multianual de Investiții Capitale a municipiului Ungheni
Primaria mun.Ungheni, R-UL UNGHENI
Act în vigoare
Decizie
04.09.2019
Act în vigoare
5/8 - Cu privire la aprobarea contractului de finanțare cu ÎS Administrația de Stat a Drumurilor
Primaria mun.Ungheni, R-UL UNGHENI
Act în vigoare
Decizie
09.08.2019
Act în vigoare
4/6 - Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
Primaria mun.Ungheni, R-UL UNGHENI
Act în vigoare