Decizie
17.01.2020
Act în vigoare
1/5 - Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Orășenesc Ungheni nr. 3/21 din 22.05.2009
Primaria mun.Ungheni, R-UL UNGHENI
Act în vigoare
Decizie
17.01.2020
Act în vigoare
1/8 - Cu privire la atribuirea în proprietate a terenurilor proprietate publică a municipiului Ungheni de pe lîngă casa individuală de locuit
Primaria mun.Ungheni, R-UL UNGHENI
Act în vigoare
Decizie
17.01.2020
Act în vigoare
1/4 - Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Municipal Ungheni nr. 8/2 din 08.11.2019
Primaria mun.Ungheni, R-UL UNGHENI
Act în vigoare
Decizie
17.01.2020
Act în vigoare
1/2 - Cu privire la modificarea bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2020
Primaria mun.Ungheni, R-UL UNGHENI
Act în vigoare
Decizie
17.01.2020
Act în vigoare
1/6 - Cu privire la aprobarea Planului de Investiții Capitale pentru municipiul Ungheni pentru anii 2020 - 2024
Primaria mun.Ungheni, R-UL UNGHENI
Act în vigoare
Decizie
17.01.2020
Act în vigoare
1/7 - Cu privire la permiterea vînzării unor bunuri materiale
Primaria mun.Ungheni, R-UL UNGHENI
Act în vigoare
Decizie
17.01.2020
Act în vigoare
1/1 - Cu privire la corelarea bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2020
Primaria mun.Ungheni, R-UL UNGHENI
Act în vigoare
Decizie
17.01.2020
Act în vigoare
1/3 - Cu privire la prelungirea contractului de comodat
Primaria mun.Ungheni, R-UL UNGHENI
Act în vigoare
Decizie
17.01.2020
Act în vigoare
1/9 - Cu privire la co-finanţarea proiectului ,,Parteneriat anti-deșeuri pentru regiuni rurale verzi/APRA” precum și a costurilor neeligibile sau altor costuri legate de proiect
Primaria mun.Ungheni, R-UL UNGHENI
Act în vigoare
Decizie
20.12.2019
Act în vigoare
10/14 - Cu privire la aprobarea Strategiei de Management al Riscurilor de Dezastre în municipiul Ungheni pentru anii 2020-2024
Primaria mun.Ungheni, R-UL UNGHENI
Act în vigoare