Dispoziție
17.02.2017
06/14 - Cu privire la darea în locaţiune a spațiilor neutilizate
Proces Verbal numărul PV1700079 din 11.04.2017
Primaria Ialoveni, R-UL IALOVENI
Act în vigoare
Decizie
17.02.2017
06/30 - Cu privire la soluționarea plîngerii colective
Proces Verbal numărul 12312312 din 24.01.2017
Primaria Ialoveni, R-UL IALOVENI
Act în vigoare
Decizie
30.01.2017
53435 - Cu privire la soluționarea conflictului
Primaria Ialoveni, R-UL IALOVENI
Act în vigoare
Decizie
27.01.2017
123 - Cu privire la aprobarea bugetului orașului Ialoveni pentru anul 2017 în lectura a doua
Primaria Ialoveni, R-UL IALOVENI
Act în vigoare
Dispoziție
24.01.2017
06/29 - Cu privire la aprobarea în planul de activitate 2017 a primăriei orașului Ialoveni pentru reparația capitală și curentă a drumurilor locale
Proces Verbal numărul 12312312 din 24.01.2017
Primaria Ialoveni, R-UL IALOVENI
Act în vigoare
Dispoziție
24.01.2017
06/17 - Cu privire la ridicarea mandatului de consilier orășenesc a dl Cernat Serghei
Primaria Ialoveni, R-UL IALOVENI
Act în vigoare
Dispoziție
23.01.2017
123123 - Cu privire la soluționarea plîngerii colective
Proces Verbal numărul S1700051 din 23.01.2017
Primaria Ialoveni, R-UL IALOVENI
Act în vigoare
Decizie
23.01.2017
- Cu privire la radierea înscrisurilor eronate din baza de date
Proces Verbal numărul S1700050 din 23.01.2017
Primaria Alava, R-UL STEFAN VODA
Act în vigoare
Decizie
06.01.2017
06/07 - Cu privire la stabilirea cotelor impozitului funciar si pe bunurile imobiliare pentru anul 2017
Primaria Ialoveni, R-UL IALOVENI
Act în vigoare
Decizie
31.12.2016
06/34 - Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului orăşenesc în cazul în care preşedintele şedinţei se va afla în imposibilitatea de a le semna
Proces Verbal numărul S1700050 din 23.01.2017
Primaria Ialoveni, R-UL IALOVENI
Act în vigoare
Decizie
27.12.2016
06/02 - !! TEST Cu privire la aprobarea bugetului orașului Ialoveni pentru anul 2017 în lectura a doua
Primaria Ialoveni, R-UL IALOVENI
Act în vigoare
Decizie
27.12.2016
06/32 - !!!!! TEST Cu privire la numirea în funcție a secretarului Consiliului orășenesc Ialoveni
Primaria Ialoveni, R-UL IALOVENI
Act în vigoare
Decizie
27.12.2016
06/33 - Cu privire la vînzarea terenului aferent
Primaria Ialoveni, R-UL IALOVENI
Act în vigoare
Decizie
27.12.2016
06/02 - Cu privire la aprobarea bugetului orașului Ialoveni pentru anul 2017 în lectura a doua
Proces Verbal numărul S1700078 din 10.04.2017
Primaria Ialoveni, R-UL IALOVENI
Act în vigoare
Decizie
27.12.2016
06/07 - Cu privire la stabilirea cotelor impozitului funciar şi pe bunurile imobiliare pentru anul 2017
Proces Verbal numărul PV1700079 din 11.04.2017
Primaria Ialoveni, R-UL IALOVENI
Act în vigoare
Decizie
27.12.2016
06/06 - Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în orașul Ialoveni
Primaria Ialoveni, R-UL IALOVENI
Act în vigoare
Decizie
27.12.2016
06/14 - Cu privire la darea în locaţiune a spațiilor neutilizate
Proces Verbal numărul PV1700079 din 11.04.2017
Primaria Ialoveni, R-UL IALOVENI
Act în vigoare
Decizie
26.12.2016
7/4 - Cu privire la aprobarea bugetului orașului Nisporeni pentru anul 2017
Primaria Nisporeni, R-UL NISPORENI
Act în vigoare
Decizie
01.12.2016
12/2 - Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei Ialovenipe anul 2017, în lectură a II-a
Proces Verbal numărul S1700050 din 23.01.2017
Primaria Ialoveni, R-UL IALOVENI
Act în vigoare
Decizie
10.06.2016
3/4 - Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pămînt din str.Pavel Pîntea 19, dlui Vasile Proca
Primaria comunei Budesti, MUN. CHISINAU
Act în vigoare