Proces Verbal

numărul 12312312 din 24.01.2017

Total consilieri : 5
Tip: Comisia Administrativă
Prezenţi: 4
Absenţi: 1

Absenţi motivat: 0

Preşedintele sedinţei: Savin Galina
A asistat: Armaşu Sergiu
up