Accesează actele emise

de autorităţile publice locale
din Republica Moldova

Căutarea se va face in titlu și rezumat
× În atenția utilizatorilor Registrului! Persoanele autorizate (furnizorii de date) din autoritățile publice locale de ambele niveluri sunt responsabile de veridicitatea și corectitudinea datelor incluse în Registru și poartă răspundere personală, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru plenitudinea, autenticitatea, integritatea datelor, inclusiv pentru protecția datelor cu caracter personal în procesul plasării actelor administrative în Registru.
file
10 - Cu privire la constituirea secției de votare
Dispoziție | 27.01.2020 | Primaria Obileni, R-UL HINCESTI
Act în vigoare
save
file
3 - "Cu privire la constituirea echipei multidisciplinare teritoriale"
Dispoziție | 27.01.2020 | Primaria Colicauti, R-UL BRICENI
Act în vigoare
save
file
Act în vigoare
save
file
05 - Cu privire la scoaterea de la evidenţă a copiilor în situaţie de risc
Dispoziție | 27.01.2020 | Primaria Baxani, R-UL SOROCA
Act în vigoare
save
file
9 - О выдаче разрешения на строительство
Dispoziție | 27.01.2020 | Primaria Dezghinja, UTA GAGAUZIA
Act în vigoare
save
file
5 - Cu privire la instituirea curatelei
Dispoziție | 27.01.2020 | Primaria Birnova, R-UL OCNITA
Act în vigoare
save
file
59 - P - Cu privire la abrogarea unei dispoziţii
Dispoziție | 27.01.2020 | Primaria or.Floresti, R-UL FLORESTI
Act în vigoare
save
file
6 - Cu privire la delegarea in interes de serviciu
Dispoziție | 27.01.2020 | Primaria Saptebani, R-UL RISCANI
Act în vigoare
save
file
11 - Dispoziția cu privirea la demisie
Dispoziție | 27.01.2020 | Primaria Bardar, R-UL IALOVENI
Act în vigoare
save
up